Hver sommer har vi utstilling i Grisehuset, noen ganger er dette medlemsutstilling for å vise hva lagets medlemmer og ringene lager, ellers er det temautstillinger.

Sommerens utstilling er: Typisk norsk – ikke bare norsk, hvor vi ser på at det vi regner som typisk norsk, kan ha opprinnelse fra og også finnes i lignende utgaver i andre land.

Laget legger ned mye tid og energi i å ha en flott utstilling som er åpen fra Jonsok til Olsok i forbindelse med at Stiftelsen også har åpent hele sommeren, med utstillinger og Cafe. Siste helgen utstillingen henger oppe er på husflidsdagen.

Vi ønsker alle velkommen inn, her kan du se noen små glimt fra tidligere utstillinger.