Temamøtene er sosiale og uformelle treff hvor praten går lett – gjerne over et håndarbeid. Det serveres kaffe og litt å bite i, som regel har vi loddsalg. Noe av tiden er satt av til et spesielt tema i form av presentasjon. Noen ganger kjører vi temakvelder i forkant av større kurs vi planlegger, og lar da kursholder komme og informere litt om kurset.

Disse møtene er åpne for alle, og det koster ikke noe å delta*  (unntatt noen kroner til lodd hvis du vil) *unntak er julemøtet hvor vi støper lys, og spiser julegrøt.

 

TEMAKVELDER VÅR 2019

28.01 Mini-macrame/ smykkemakrame

Maren Danielsen Skøyen kommer og holder foredrag om kunsten, krystaller og om kurset hun skal holde for oss i februar.

 

11.03 Lykkelig er den som eier en bunad
Anne-Berit Wenger Flo kommer for å holde foredrag om stell og vedlikehold av bunad.