Temamøtene er sosiale og uformelle treff hvor praten går lett – gjerne over et håndarbeid. Det serveres kaffe og litt å bite i, som regel har vi loddsalg. Noe av tiden er satt av til et spesielt tema i form av presentasjon. Noen ganger kjører vi temakvelder i forkant av større kurs vi planlegger, og lar da kursholder komme og informere litt om kurset.

Disse møtene er åpne for alle, og det koster ikke noe å delta*  (unntatt noen kroner til lodd hvis du vil) *unntak er julemøtet hvor vi støper lys, og spiser julegrøt.

 

TEMAKVELDER vår 2020

02.03. Nupereller

Bente Løken kommer og forteller om teknikken og om kurset hun skal holde for oss i april.

 

30. mars: Applikasjon

«Lappedamene» viser og veileder oss hvordan vi applikerer med knappehullssting.
Tegn av motiv på vlisofix, overføres til motivstoff og bakgrunnstoff, og broderes med knappehullsting.
Kan lages som f.eks koppeunderlag, nålepute, liten brikke. For sammensying trengs symaskin.
Ta med symaskin dersom du har en lett tilgjengelig. Husflidslaget har 3 stk som vi bytter på å bruke. Lappeklubben viser og veileder underveis.
(Materialpakker gratis for medlem,- kr 50,- for ikke medlem)