Temamøtene er sosiale og uformelle treff hvor praten går lett – gjerne over et håndarbeid. Det serveres kaffe og litt å bite i, som regel har vi loddsalg. Noe av tiden er satt av til et spesielt tema i form av presentasjon. Noen ganger kjører vi temakvelder i forkant av større kurs vi planlegger, og lar da kursholder komme og informere litt om kurset.

Disse møtene er åpne for alle, og det koster ikke noe å delta*  (unntatt noen kroner til lodd hvis du vil) *unntak er julemøtet hvor vi støper lys, og spiser julegrøt.

 

TEMAKVELDER vil finne sted på enkelte mandager når vi har håndarbeidskveldene våre, og vil annonseres etter hvert i eget skriv.