Med rødlista retter vi oppmerksomheten mot teknikker som er lite i bruk, gjemt og nesten glemt. Rødlista er ingen ferdig liste, men et prosjekt hvor lokallag selv velger hvilke teknikker fra eget område som må læres videre før det er for seint. Skauen Husflidslag har valgt Fussputeteknikk som sitt Rødliste prosjekt. 

På Norges husflidslags hjemmesider kan du lese mer om rødliste-prosjekter landet rundt: 

www.husflid.no/fagsider/roedlista