Vevring

Vevringen møtes en gang i uken, og jobber på vevstua vår i Forpakterboligen på Aur Prestegård. Damene jobber med hele prosessen knyttet til valg av mønster, renning, det å få renningen på veven, til ferdig produkt. Det er uten tvil et godt miljø med ivrige veversker.

På vevstua har vår er det for tiden bra med vever i ulike størrelser som er montert og i bruk. Vevene er satt opp med ulike renninger og mønster slik at deltakerne kan få forsøkt seg på ulike teknikker og produkter. Dette blir vevgruppa selv enig om i løpet av året.

Vi er nå ca 8-10 damer i ulike aldre som deltar, noen med lang erfaring og bred kunnskap, andre med litt mindre erfaring, men gleden over å få veve er felles for oss alle. Og vi har plass til flere. Har du lyst til å prøve deg du også?

Møtetid: Onsdager

Tid: kl 18–21

Sted: 2. etasje Forpakterboligen, Aur Prestegård, Aurveien 21

Kontaktperson: May-Britt Galaasen Bergum, tlf.: 924 58 285. mail: bergum@tertitten.com