Om oss

Vi er et husflidslag med nedslagsfelt i Aurskog og omegn. Vi er et av 5 lag i region Nedre Romerike Øst, en av regionene under Akershus Fylkeshusflidslag, tilsluttet Norges Husflidslag. Vi holder til i lokaler på Aur Prestegård i Aurskog som er det eneste fredede kulturminne i Aurskog-Høland kommune. Her kan vi benytte flotte lokaler med sjel, og deltar på mange forskjellige aktiviteter sammen med de tre andre lagene som holder driften i gang gjennom Stiftelsen Aur Prestegård.

Aur prestegård eies og forvaltes av Stiftelsen Aur Prestegård som ble opprettet i 1984. Husflidslaget var da en av initiativtakerne for å få dette samarbeidet igang. Stiftelsens formål er å sette i stand prestegården med tun og bebyggelse og å administrere bruken av eiendommen. Vi er i dag utrolig glade for at vi har fått dette til. Nå er Aur et flott samlingspunkt i bygda.

Skauen Husflidslag bærer sitt navn med rette – oppstarten var inne på skauen og de første medlemmene kom fra Nordre Mangen, Søndre Mangen, Ovlien og Rakeie. Etter inspirasjon fra Martha Hellne og Grende Husflidslag, ble det i april 1967 arrangert en husflidsuke inne på Ovlien. Noen av ildsjelene bak dette var Elise Stagrim og Torunn Sætra. Daværende husflidskonsulent i Akershus, Tove Østby, hjalp også til med arrangementet og med oppstart av laget.

Stiftelsesmøtet ble holdt på Ovlien Samfunnshus 23. mai 1967. Det tegnet seg 20 medlemmer denne kvelden. Årskontingenten ble satt til 5,- hvorav 2,- gikk til fylkeslaget. Det første styret besto av Elise Stagrim, Marry Holth, Inga Viken, Valborg Soot, Ragnhild Hagbartsen, Tordis Bergerud og Lilly Strømsæter. Torunn Sætra og Marry Holth forteller at de første medlemsmøtene ble holdt privat, mens større sammenkomster foregikk på Ovlien Samfunnshus.

Kursvirksomheten kom raskt i gang. Det første kurset var i spinning høsten 1967, og det ble holdt årlige husflidsuker. Siden fulgte flere kurs, som sømkurs med medfølgende moteoppvisning på samfunnshuset og møbeltapetsering. Våren 1978 lyktes det laget å skaffe lokaler til vevkurs på Eidsverket på Bjørkelangen. Samme høst fikk Skauen leie Blekkhuset på Lierfoss, og dette ble fast tilholdssted fram til lokalene på Aur Prestegård så smått ble innflyttingsklare i 1990.

Siden har det meste av virksomheten hatt tilhold på Aur. I de senere årene har også det gamle grisehuset blitt tatt i bruk til sommerbutikk og utstillinger. Skauen Husflidslag består i dag av vel 100 medlemmer, og vi har plass til mange flere! Ung husflid er en del av Skauen, og her samles barn og unge for å utfolde seg kreativt seg og lære nye teknikker.

Hvert år er det mange morsomme aktiviteter, følg med på facebooksidene våre for oppdatert program.

Velkommen til oss!