Kontakt oss

Marit Reisjaa Karlsen

Leder

Telefon: 924 40 973

Aud Holm Johansen

Nestleder

Telefon: 990 37 511

Britt Sølvi Kristiansen

Sekretær

Telefon: 472 60 398

Marit Reisjaa Karlsen

Nettansvarlig

Telefon: 924 40 973

Inger B. Lund Egner

Kasserer

Telefon: 482 97 788

Hanne Bonsak

Studieleder

Telefon: 977 47 747

Trine Lise Harfallet

Styremedlem

Telefon: 911 68 443

Eli Ostrø

Styremedlem

Telefon: 938 61 757

Mogunn Frøise Nilsen

Ung Husflid

Telefon: 917 7 3226

Marit Henriksen

Varamedlem

Telefon: 472 36 244

Solveig Sæther

Varamedlem

Telefon: 930 44 020

E-post: solveig@seko.no

Skauen Husflidslag

PB 21
1931 Aurskog
Telefon: 924 40 973

E-post: reisjaa@gmail.com

Aur Prestegård
Aurveien 119
1930 Aurskog